Потрапив у ДТП, не потрапляй у руки «аварійних комісарів» – шахраїв

Кожен водій знає, що ДТП – це річ непередбачувана і може трапитися у будь-який момент, і навіть тоді, коли автомобіль знаходиться на стоянці в нерухомому стані. Як наслідок ДТП – це пошкоджені транспортні засоби учасників, а в гіршому випадку – це шкода завдана здоров’ю та/або життю водіїв чи пасажирів. І як показує практика, самому водію дуже важко об’єктивно допомогти собі самому, оскільки його переповняють емоції, і він не спроможний неупереджено оцінювати обставини настання ДТП.

І більшість водіїв звертаються за допомогою. Хто до друзів, хтодо знайомих, а дехто шукає одразу «вихід» на працівників ДАІ. Проте дуже рідко учасники пригоди звертаються за допомогою саме до спеціалістів, які мають як теоретичні знання, так і практичні навики по визначенню причин настання ДТП у відповідності до ПДР, по складенню процесуальних документів таких як «Схема місця ДТП», «Пояснення», а якщо це незначне ДТП, то по складенню Європротоколу.

Як свідчить статистика, при настанні саме незначних ДТП, де немає потерпілих, де шкода завдану майну потерпілого не перевищує 25000 грн., де учасниками пригоди є виключно дватранспортні засоби та жоден з водіїв, які ними керували не перебуває у стані сп’яніння, водії звертаються за допомогою до так званих «аварійних комісарів». З невідомих причин у підсвідомості водіїв є закладено те, що нібито саме «аварійний комісар» вміє і може правильно оформити ДТП по Європротколу.

Проте це абсолютно не так, оскільки «аварійні комісари» не наділені законом правом на складення Європротоколу. Для
того щоб не бути голослівним і правильно пояснити все водіям-читачам, розглянемо діюче на сьогодні законодавство. Діяльність «аварійних комісарів» регулюється Типовим положенням про організацію діяльності аварійних комісарів затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.1998 року No 8. У відповідності до цього Положення, «аварійний комісар – це особа, яка з’ясовує причини настання страхового випадку та визначає розмір збитків і відповідає кваліфікаційним вимогам». Таким чином законодавець надає право аварійним комісарам лише з’ясовувати причини настання страхового випадку і визначати розмір збитків.

Щодо визначення розміру збитків, то тут все зрозуміло, а щодо визначення причин настання страхового випадку, то це потрібує детальнішого роз’яснення для читача. Так відповідно ст.. 6 ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, ’ясування причин настання страхового випадку аварійні комісари можуть здійснювати лише тоді, коли ДТП вважається страховим випадком відповідно до ст.. 6 ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ». Якщо ж ДТП підпадає під визначення поняття «страховий випадок», то «аварійний комісар» може з’ясовувати за яких обставин відбулося ДТП, що стало причиною його настання, чи були технічно справні ТЗ на момент його настання, які положення ПДР порушив винуватець настання ДТП.

Проте логічним постає питання, а хто ж може залучати аварійного комісара для здійснення такої діяльності? І відповідь на нього ми знаходимо у вищезгаданому Положенні, де зазначено, що діяльність аварійного комісара щодо з’ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків провадиться виключно на підставі договору із страховиком. Тому міф водіїв про те, що «аварійний комісар» вміє і знає як правильно оформити Європротокол залишається надуманим міфом, і водії повинні знати і остерігатися послуг так званих «аварійних комісарів», оскільки в першу чергу вони не наділені законом правом на надання послуг по оформленню ДТП без ДАІ по Європротколу, по-друге вони є представника страхової компанії і діють в її інтересах, а як показує практика, страхові компанії в Україні не добросовісно виконують взяті на себе зобов’язання, і всілякими методами стараються уникнути виплати страхового відшкодування потерпілій стороні, в свою чергу «підсовуючи» учасникам пригоди різних «лже Європротколу?».

Якщо ж виходити із положень законодавства, то учасники пригоди повинні самостійно заповнювати бланк Європротоколу. Проте як показує практика, 98% учасників ДТП не готові самостійно заповнювати бланк Європротоколу, оскільки не мають практичних навиків по його правильному заповненні, а також не впевнені чи виплатить страхова компанія відшкодування при заповненні Європротоколу із помилками. Тому актуальним для водіїв постає послуга по оформленні ДТП без ДАІ по Європротоколу. Для того щоб правильно роз’яснити читачу хто має законне право на надання такого роду послуг, знову зробимо детальний екскурс у законодавство. Що ж таке Європротокол? Європротокол – спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди встановленого МТСБУ зразка, який є підставою для виплати страховою компанією страхового відшкодування потерпілим. Таким чином Європротокол слугує свого роду доказом для страховика факту і причин настання ДТП.

Слово «доказ» на латинську перекладаєтьсяяк documentum – документ. Відповідно до ст.. 1 ЗУ «Про інформацію», документ – матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Також поняття “документ” означає діловий папір, який підтверджує право на що-небудь, або підтверджує певний юридичний факт, або слугує доказом будь-чого. Одним із видів документів є юридичний документ. Юридичний документ – це матеріальний об’єкт, що містить юридично важливу інформацію у зафіксованому вигляді та спеціально призначений для її одержання, зберігання, використання та поширення у часі та просторі (визначення із «Правове письмо»). Зважаючи, що в Європротоколі міститься юридично важлива інформація про учасників ДТП, обставини настання ДТП, пошкодження, які отримали транспортні засоби внаслідок ДТП, відомості про страхові поліси учасників пригоди, то даний документ відноситься до юридичних документів.

Українським та міжнародним законодавством передбачено, що для того, щоб будь-який документ, в тому числі і юридичний, мав законну силу, він повинен за формою та змістом відповідати вимогам законодавства та Постає тоді запитання: «А хто ж може надавати послуги по оформленню ДТП без ДАІ по складатися уповноваженою на це особою. Як вбачається навіть із змісту самого поняття «юридичний документ», його повинна складати особа, яка має відповідну освіту, а саме юридичну.

Саме юрист – фахівець у галузі права чи адвокат – особа, яка за законом має право на надання правової допомоги, мають право на складення юридичних документів. Таким чином проаналізувавши законодавство, ми прийшли до висновку, щопослуги по оформленню ДТП без ДАІ по Європротоколу не може надавати «аварійний комісар», оскільки це незаконно, а їх повинен надавати або юрист по ДТП або адвокат по ДТП, які маю на законні права, а також мають достатні теоретичні знання та практичні навики по складенні цього документу.

Підсумовуючи вищевикладене, ми хочемо застерегти водіїв від того, щоб вони не потрапили в руки пройдисвітів «аварійних комісарів», які працюють незаконно та діють в інтересах страхових компаній, а у випадку настання дорожньо-транспортної пригоди зверталися лише до досвідчених спеціалістів у галузі дорожнього руху, які кваліфіковано нададуть послуги по оформленні ДТП без ДАІ по Європротоколу та нададуть правову допомогу протягом всього періоду врегулювання страхового випадку.

З турботою, твоя цілодобова АВТОПОМІЧ

Замовити дзвінок

 ×