Відшкодування моральної шкоди при ДТП

Практично кожна дорожньо-транспортна пригода закінчується заподіянням шкоди майну особи та/або моральної шкоди учасникам ДТП. Враховуючи той факт, що ДТП – це достатньо поширене явище сьогодення, то тема цієї статті видається цілком актуальною. Якщо з відшкодуванням майнової шкоди все досить просто: страховик, який видав поліс страхування на транспортний засіб, відшкодовує майнову шкоду у розмірі, передбаченому договором страхування, то умови, за яких потерпіла особа має право вимагати відшкодування нанесеної моральної шкоди при ДТП є складнішими і мають свої певні нюанси.

Враховуючи практику судових спорів у цій категорії справ, суб’єктний склад сторін у спорах щодо відшкодування шкоди, яку було завдано внаслідок ДТП, наступний:

  • особи, що стали жертвами ДТП;
  • особа, яка є власником транспортного засобу або ж користувач такого транспортного засобу;
  • роботодавець, який є фактичним власником транспортного засобу, а особа, що керувала таким транспортним засобом, працює у такого роботодавця за трудовим договором;
  • страхові компанії, які на підставі договору страхування видали страховий поліс учасникам ДТП;
  • треті особи, які так чи інакше пов’язані з подією, яка трапилась;

Слід знати, що закон передбачає відповідальність за утримання чи використанняза призначеннямтранспортного засобу, який є джерелом підвищеної небезпеки.Якщо автомобіль потрапить у ДТП і спричинить певну шкоду, то власник такого авто відшкодовуватиме шкоду.
Читайте також: Оцінка збитків при ДТП
Цікавим є випадок, при якому особа, яка керувала транспортним засобом, завдала певну шкоду, однак не буде нести за це відповідальності: така ситуація складається тоді, коли винна особа здійснила це під час виконання своїх трудових обов’язків. За таких обставин відповідальність за завдану шкоду буде нести роботодавець такої особи. Така особа нестиме відповідальність тільки тоді, коли скористалась таким транспортним засобом у особистих цілях без відома роботодавця.

У таких випадках, щоб винна особа несла відповідальність мають бути наявні дві підстави:

  • юридична підстава, виявляється в наступному – особа відповідатиме за завдану шкоду, тільки якщо транспортний засіб належить їй на праві власності, користування чи на будь-якій іншій правовій підставі, передбаченій чинним законодавством;
  • фактична підстава,виявляється в наступному – особа повинна користуватись цим транспортним засобом, використовувати його за призначенням і таким чином потрапити у ДТП;

Фізична особа буде відповідати лише у тому випадку, коли будуть наявні ці обидві підстави.

Моральна шкода

Щодо моральної шкоди, перш за все слід зазначити що ж це таке. Моральна шкода – це будь-які втрати немайнового характеру, яких особа понесла через заподіяння їй фізичних, моральних, душевних та іншого роду страждань. У випадку ДТП ці страждання можуть проявлятись внаслідок завдання шкоди здоров’ю, смерті особи. Не такі поширені випадки, коли моральна шкода настає внаслідок ушкодження транспортного засобу, але все ж таке трапляється. Важливо знати, що виключною компетенцією суду є визначення конкретного розміру відшкодування залежно від наявних у справі доказів.
Обов’язком страховика є відшкодувати особі яка постраждала від ДТП майнову шкоду. Шкода, завдана майну особи,буде відшкодована обов’язково і для цього не потрібно звертатись в суд, адже це передбачено у договорі страхування. Але потерпілий може вимагати у страховика відшкодування моральної шкодиі тутє декілька важливих факторів, які варто пам’ятати:

  1.  страховик за рішенням суду відшкодовує моральну шкоду потерпілій особі;
  2.  страховик, як фінансова установа, може відшкодувати шкоду лише грошима:

а) розмір моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню, суд буде визначати залежно від усіх обставин конкретного ДТП;

б) сума, яка може відшкодовуватись страховиком не може перевищувати п’ять тисяч гривень, оскільки така сума вираховується в межах п’яти відсотків страхової виплати на одного постраждалого;

в )у тому разі, якщо позивач заявляє про відшкодування моральної шкоди, яка перевищує 5 тисяч гривень, то страховик сплачує максимально можливу компенсацію зі своєї сторони (5 тисяч грн.), а решту сплачує винна у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди особа;

Нерідко внаслідок ДТП гинуть люди і в такому випадку право на отримання компенсації за моральну шкоду мають близькі родичі загиблого (чоловік або ж дружина, діти тощо).Зазначені особи можуть претендувати на суму в межах дванадцяти мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законодавством на той день, коли трапилось ДТП. Дана сума повинна виплачуватись по частинах.
У випадку, якщо моральна шкода полягає у стражданнях, які особа зазнала внаслідок того, що було пошкоджене чи повністю знищене її майно (транспортний засіб) або якимось чином принижено її честь чи гідність, то таку шкоду відшкодовує лише особа винна у ДТП, страховик за це не несе відповідальності.
Так як обсяг душевних і фізичних страждань залежить від конкретної особи і її переживань, то варто наголосити на певних важливих аспектах визначення розміру моральної шкоди.
Перш за все не очікуйте отримати у суді велику грошову компенсацію, адже розмір завданої шкоди і відповідно грошова компенсація за таку шкоду повинні бути якоюсь міроюспіврозмірними, обґрунтованими. Суд відмовить у задоволені позову, якщо буде пред’явлена вимога про відшкодування надто великої грошової суми, яка явно не відповідає нанесеним збиткам. Розмір відшкодування повинен ґрунтуватись на певних доказах. Доказами в даному випадку можуть служити показання свідків, певні документи (в тому числі медичні довідки від візитів до лікаря чи підтвердження запису до психолога, якщо таким чином обґрунтовуються душевні переживання особи).

Розгляд позову в судовому порядку

Під час судового розгляду суд оцінює усі наявні докази у справі: чи доведено факт наявності фізичних і душевних страждань, чи відповідає розмір заявленої вимоги нанесеним ушкодженням та інше. В таких випадках видається за недоцільне вимагати відшкодування надто великої суми при цьому не обґрунтовуючи її відповідними доказами, оскільки суд може задовільнити позов частково і присудити менше відшкодування, або ж узагалі відмовити у задоволені позову.
Дорожньо-транспортні пригоди достатньо поширені і, як наслідок, позови про відшкодування шкоди, а сюди входить і моральна шкода, дуже часто стають предметом судового розгляду. Щоб правильно обґрунтувати свої вимоги, отримати справедливу компенсацію від страховика та винної особи, не завадило б отримати кваліфіковану правову консультацію у фахівців з цих питань і таким чином вберегти себе від непотрібних клопотів. Адже кваліфікована правова допомога – це запорука успішно вирішеної справи.

Інші статті

Facebook
X
Telegram
Threads
LinkedIn
WhatsApp
Email

Залиште заявку і ми зв’яжемось з вами для вирішення вашої справи!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.