Відтворення обставин ДТП як приклад слідчого експерименту

Автоюрист Найважливішим завданням яке стоїть перед стороною обвинувачення під час кримінального провадження є об’єктивне дослідження та неупереджена правова оцінка всіх наявних доказів та обставин у справі. Одним з інструментів такого всебічного дослідження, який нам пропонує кримінально-процесуальне законодавство є слідчий експеримент.

Отож, потрібно розібратися, що саме може бути метою слідчого експерименту та у яких випадках та за яких умов прокурор чи то слідчий має право на його проведення.

В першу чергу, варто зрозуміти, що слідчий експеримент проводиться для того щоб перевірити обставини, відомості, факти, явища та предмети, які є або можуть стати доказами по справі або встановити їх існування як таке. Тому основною умовою такого експерименту є максимально реалістичне відтворення подій та обставин, які сприятимуть такій перевірці.

В основному виділяють кілька видів слідчого експерименту, а саме:

 • слідчий експеримент, проведення якого спрямоване на встановлення у людини можливості сприйняття будь-яких явищ (можливість бачити, або чути при виникненні певних обставин);
 • слідчий експеримент, проведення якого спрямоване на визначення можливості вчинити певні дії або визначення професійних вмінь (виконання певної професійної роботи або використання якихось знарядь)
 • слідчий експеримент, проведення якого спрямоване на встановлення існування певного факту або його виникнення (можливість виготовлення зброї 3D-способом та її використання).

Хто ж може бути учасниками таких дослідницьких дій?

Законодавство закріплює можливість залучення таких учасників процесу як:

 • підозрюваний, але варто пам’ятати, що підозрюваний наділений беззаперечним правом не свідчити проти самого себе чи своїх близьких людей, тому його участь в такому експерименті є його правом, а не обов’язком;
 • потерпілий;
 • захисник;
 • представник;
 • свідки

Також учасниками слідчого експерименту обов’язково мають бути двоє понятих, а в окремих дослідженнях може бути залучено і більшу кількість. В залежності від необхідності слідчий чи прокурор може залучити спеціаліста певної галузі для надання оцінки та допомоги, а також більш ефективного проведення слідчої дії.

Обов’язковою умовою проведення слідчого експерименту є обов’язок прокурора чи слідчого отримати згоду на участь та роз’яснити усім присутнім учасникам експерименту їхні права та обов’язки. Варто також знати, що проведення слідчого експерименту можливе лише в тому випадку, якщо при її проведенні відсутня небезпека для життя та здоров’я людей та не принижується їх гідність або будь-які інші норми етики та моралі, а також не наноситься ніяка шкода для них та їх майна, оскільки з порушенням такої вимоги такий експеримент буде незаконним.

Якщо є необхідність провести слідчий експеримент у житлі чи іншій власності особи (гараж, автомобіль), необхідна згода законного власника, однак є виняток коли на підставі ухвали суду може бути проведений обшук певного володіння чи житла.

Завершальним штрихом слідчого експерименту є складання слідчим або прокурором протоколу, який повинен бути підписаний всіма учасниками цього експерименту, понятими та слідчим чи прокурором. Для всебічного та максимально точного закріплення інформації в протоколі слідчої дії можуть бути використані засоби фіксації.

Найпоширенішим прикладом проведення слідчого експерименту є відтворення подій, фактів та обставин, які мали місце під час вчинення злочину з порушення правил безпеки дорожнього руху. Оскільки, в такому випадку проведення слідчого експерименту допомагає встановити необхідні факти для правильного та об’єктивного вивчення справи та дати відповіді на незрозумілі запитання або уточнити якісь моменти, а саме:

 • механізм зіткнення або наїзду транспортного засобу;
 • чи була можливість у водія передбачити або побачити перешкоду (пішохода) у конкретній дорожній ситуації (сутінки, туман);
 • швидкість транспортного засобу на момент аварії;
 • чи була можливість почути певні звуки (сигнали, сторонній шум) під час руху транспорту;
 • встановлення технічного стану транспортного засобу під час скоєння дорожньо-транспортної пригоди, однак не варто плутати цей момент із проведенням спеціальної технічної експертизи;
 • наявність у водія певних професійних навиків або відсутність таких, що могло бути і передумовою ДТП.

Важливо знати, що проведення слідчого експерименту та результати його висновків в разі розслідування ДТП можуть бути підставою для призначення та виконання авто-технічної експертизи, однак це не є обов’язковою умовою.

Отож, щоб ваші права не були порушенні на будь-якому з етапів проведення слідчого експерименту, зокрема при розслідуванні дорожньо-транспортної пригоди, варто просто знати основні правила його проведення та розуміти, що інколи це єдиний доступний та правильний спосіб встановити істину в тій чи іншій справі.

Замовити дзвінок

 ×