Як стягнути інфляційні втрати зі страхової

В сьогоденні нашої правової держави, нажаль, відносини зі страховими компаніями, які здавалося б, перш за все покликані допомогти та полегшити ситуацію для осіб, що опинилися у скрутній життєвій ситуації, складаються не так легко та прозоро як того нам хотілося б. На превеликий жаль, страхові компанії все частіше на практиці намагаються віднайти нові підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, для зменшення суми такого відшкодування, чи хоча б для затримки у виплаті як на найдовший час. Та проте, наша держава має низку нормативно-правових актів, завданням яких є регулювання взаємовідносини між самими застрахованими особами, чи то постраждалими від дії застрахованих осіб, та безпосередньо страховими компаніями. Чинне законодавство дає нам певні важелі впливу на «недобросовісні» страхові компанії, за порушення ними своїх зобов’язань з виплати передбаченого законом чи договором страхового відшкодування. Одним з таких важелів є стягнення інфляційних втрат. Слід зауважити, що в реаліях сьогоденної нестабільності фінансової ситуації в державі, сума нарахованих та стягнених інфляційних втрат може сягати досить великих значень.

Поняття інфляції, інфляційних втрат та індексу інфляції

Тож, найперше слід розібратися з тим, що ж взагалі являє собою інфляція. Так, в загальному розумінні, інфляція є певним процесом у фінансовій системі країни, в наслідок якого грошові одиниці підпадають під знецінення. Простими словами, незмінна сума коштів має різну фінансову вагу сьогодні та, наприклад, п’ять років тому, коли курс валют був у країні дещо іншим. Саме, з причин знецінення грошових коштів, для особи, що їх розраховує отримати, має значення момент їх фактичного нарахування на її грошовий рахунок. Тому нарахування інфляційних втрат має суттєве значення перш за все у випадку затримки виплат.

Читайте також: Штрафні санкції для страхової при затягуванні виплати по КАСКО

Інфляційні втрати розраховуються в залежності від встановленого індексу інфляції, який є статистичними даними. Рівень інфляції, а відповідно й його індекс, визначається та офіційно оприлюднюється відповідальним за це державним органом щомісячно. Окрім того, досить часто показники індексу інфляції також публікуються у різних інформаційно-правових довідкових системах.

Інфляційні втрати у цивільному законодавстві

Відповідно до діючого цивільного законодавства, стягнення інфляційних втрат є законним правом кредитора, яке він на власний розсуд може реалізувати, пред’явивши відповідну вимогу, або ж відмовитися від його реалізації шляхом мовчання. Вимога про сплату інфляційних втрат в обов’язковому порядку розраховується окремо за кожний місяць прострочення платежу в залежності від офіційно встановленого та оприлюдненого індексу інфляції. Не слід забувати, що у випадку якщо індекс інфляції в певному місяці склав менше одиниці, то сума боргу буде зменшена. Однак, незалежно від цього, якщо було прийнято рішення про реалізацію особою свого права та відповідно була пред’явлена вимога про сплату інфляційних втрат, розрахунок має бути здійснено за весь період прострочення, навіть з урахування індексів, що призводять до зменшення суми виплати. У зв’язку з цим, під час прийняття рішення про реалізацію свого права на стягнення інфляційних втрат, необхідно спочатку здійснити повний їх розрахунок, аби не отримати за наслідок суму виплат меншу ніж вона б склала без таких нарахувань.

Інфляційні втрати у страхових правовідносинах

Відповідно до вимог чинного законодавства у сфері страхування, у випадках настання передбачених договором або законом страхових випадків страховик зобов’язаний провести страхове відшкодування у межах передбаченогодля цього строку. У випадках прострочення виплати на страховика покладається відповідальність зі сплати окрім страхового відшкодування також додатково штрафних санкцій, які виражаються у нарахуванні штрафу, пені та/або інфляційних втрат.

Читайте також: Оскарження відмови у виплаті по цивілці

Найперше для розрахунку та можливості стягнення у майбутньому інфляційних втрат, особі, що має на них право та розраховує на їх отримання, необхідно визначитися з днем початку їх нарахування. Таким днем буде наступний за днем, що є останнім для виплати страхового відшкодування страховиком. Починаючи з першого дня, з якого виникає право для нарахування інфляційних втрат, кредитор може здійснювати їх нарахування щомісячно відповідно до офіційно встановленого індексу інфляції.

Розраховуючи розмір інфляційних втрат варто звернути особливу увагу на те, що індекс розраховується в середньому за весь місяць, а не на кожен день місяця чи конкретну дату. Його розрахунок здійснюється шляхом помноження сукупної суми заборгованості, тобто тієї суми страхового відшкодування, що підлягає сплаті страховиком, на загальний (сукупний) індекс інфляції за весь період прострочення виплати.

Окремо варто зауважити про особливості нарахування інфляційних втрат у останній місяць нарахування, тобто у місяці в якому все ж відбулася страхова виплата. Законодавством передбачено, що у випадку, коли страхову виплату було здійснено з 1 (першого) по 15 (п’ятнадцятий) день місяця, інфляційні втрати мають бути розраховані без урахування цього місяця. Таким чином, останнім днем нарахування в такому випадку буде місяць, що передує місяцю проведення страхової виплати. Натомість, якщо виплата здійснена починаючи з 16 (шістнадцятого) числа відповідного місяця, то нарахування інфляційних втрат на цей місяць буде здійснено у повному обсязі.

Читайте також: Штрафні санкції для страхової при затягуванні виплати по цивілці

Проте, досить рідко страхові компанії погоджуються з добровільною виплатою страхового відшкодування з урахування інфляційних втрат. У такому випадку, особі, що має право на таку виплату слід звертатися до суду зпозовною заявою про стягнення страхового відшкодування та нарахованих інфляційних втрат. Можливі випадки, коли страхова компанія виплатила саме страхове відшкодування, проте з затримкою та без нарахованих інфляційних втрат. Якщо склалася саме така ситуація, варто звернутися до суду з позовом про стягнення безпосередньо інфляційних втрат.

Однак, не слід забувати про можливість досудового порядку врегулювання спору. Нажаль досить рідко, однак трапляються випадки, коли страхові компанії діють сумлінно та на обґрунтовану письмову вимогу про сплату інфляційних втрат відповідають згодою та в добровільному порядку проводять відповідне донарахування і сплату.

Окрім вказаного, на практиці трапляються випадки коли позов про стягнення страхового відшкодування та нарахованих інфляційних втрат судом було задоволено, однак компанія і надалі затримує виплату. У таких випадках, варто розуміти, що чинне законодавство не пов’язує момент припинення нарахування інфляційних втрат з наявністю судового рішення про їх стягнення, чи тим більше з моментом відкриття виконавчого провадження з примусового виконання такого рішення. Нарахування може бути продовжено аж до реальної виплати боргу страховою компанією. Саме день виплати заборгованості і буде останнім днем нарахування інфляційних втрат.

Читайте також: Як стягнути пеню зі страхової компанії

Тож, варто знати про свої права та передбачені законодавством механізми їх реалізації. Одним з найважливіших та, мабуть, вирішальних моментів у процесі стягнення інфляційних втрат зі страхової компанії буде їх правильний та обґрунтований розрахунок. Саме тому, слід приділити особливу увагу тонкощам розрахунку, що передбачені діючим на момент такого обрахування, законодавством, та наведеним вище аспектам і правилам. Для полегшення розуміння розрахунку як для особи, що його здійснює, так і для представників страхової компанії, варто свої розрахунки викладати у формі таблиці. Якщо виникає необхідність у поясненні певного значення розрахунку, слід окремо зробити посилання з відповідними поясненнями. Чіткість, обґрунтованість та зрозумілість, в даному випадку, є запорукою успіху справи щодо стягнення інфляційних втрат зі страхової компанії.

Як і в будь-якому іншому питанні правового характеру, Ви можете звернутися до першоджерел, тобто діючого законодавства, та розібратися самостійно, а можете звернутися до спеціаліста, який надасть Вам кваліфіковану правову допомогу та посприяє захисту та реалізації Вашого законного права, а також зможе гідно представити Ваші інтереси перед третіми особами як то суд чи звичайна страхова компанія. Вибір залишається за Вами. Однак, в будь-кому випадку фахівці нашої компанії завжди з радістю допоможуть Вам та нададуть кваліфіковану підтримку і консультацію з правової точки зору саме Вашої ситуації.

Facebook
X
Telegram
Threads
LinkedIn
WhatsApp
Email

Залиште заявку і ми зв’яжемось з вами для вирішення вашої справи!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.