Як стягнути пеню зі страхової компанії

Як стягнути пеню зі страхової компаніїНезважаючи на поступове наближення правового регулювання страхових відносин в Україні до міжнародних стандартів, все ж таки на практиці мають місце численні порушення законодавства у цій сфері. Нажаль, страхові компанії часто порушують взяті на себе зобов’язання за договором страхування, наприклад, безпідставно відмовляються відшкодовувати збитки, спричинені внаслідок страхового випадку та ухиляються від сплати пені за прострочене виконання свого зобов’язання. Зазначене правопорушення є найбільш розповсюдженим на практиці у сфері страхових відносин.

Далеко не кожен страхувальник може скористатись правом на стягнення із страховика пені за несвоєчасне відшкодування збитків, в разі настання страхового випадку. Однією із причин даної обставини є укладення договору страхування, у якому відсутні пункти про відповідальність страховика взагалі, або мають, так званий, розмитий характер, до прикладу, відсутні конкретні строки чи розмір пені за прострочене виконання зобов’язання.

Задля уникнення у майбутньому зайвих неприємностей, пов’язаних із несвоєчасним відшкодуванням збитків страховиком, варто переконатись, що у договорі страхування чітко прописано строки виплати, а також санкції за порушення цих строків. У страховому договорі повинно бути передбачено розмір пені за кожен день прострочки відшкодування збитків.

На вищевказані нюанси слід звернути особливу увагу, оскільки деякі недобросовісні страхові компанії, користуючись необізнаністю своїх клієнтів у «тонкощах юриспруденції», підсовують останнім договори, в яких неналежним чином прописано відповідальність страхової компанії за порушення взятого на себе зобов’язання за договором.

Якщо ж договір складено належним чином та у ньому прописано усі істотні умови, зокрема, вищенаведені, шанси отримання страхової виплати та пені, в разі прострочення такої виплати, безумовно збільшуються, хоча, і в такому разі страхові компанії не поспішають із виконанням своїх зобов’язань за домовленістю. Зокрема, намагаючись пояснити затягування страхових виплат по ДТП, страхові компанії звинувачують органи ДАІ у зволіканні останніми у видачі необхідних документів, оскільки страхове відшкодування сплачується саме на підставі довідки ДАІ.

Затягуваннячасу із виплатою страхового відшкодування, дає «зелене світло» страхувальникам для нарахування пені. Отож постає питання: яким чином стягнути пеню із страхової компанії? Безумовно, для успішного досягнення вказаної цілі необхідно дотримуватись певних правил з моменту настання страхового випадку.

Загалом, ці правила зводяться до формування доказової бази, зокрема, про належне та вчасне повідомлення страхувальником страхової компанії про настання страхової події. Про таку подію страховика слід повідомити протягом трьох днів. Часто, повідомляючи про настання страхової події, обмежуються однією тільки телефонограмою, однак, безперечно, слід оформити таке повідомлення письмово (не електронним документом) та надіслати листа до страхової компанії чи подати особисто разом з іншими документами, передбаченими у договорі на цей випадок. В разі надсилання листа-повідомлення поштовим зв’язком, варто замовляти таку послугу з описом вкладення у цінний лист. Не буде зайвим звернутись до страхової компанії із проханням підтвердити подання усіх необхідних документів.

Термін, протягом якого страхова компанія має сплатити страхову виплату прописується у договорі та обчислюється з дня отримання нею усіх документів, передбачених договором. Якщо термін, передбачений договором, для здійснення страхової виплати минув, слід, не зволікаючи, надіслати до страхової компанії претензію, а також копію такої претензії – контролюючому органу страхових компаній. В претензії необхідно зазначити строк, протягом якого адресатповинен надати відповідь.

Якщо ж страхова компанія не відреагує і на лист-претензію,необхідно звернутись до суду із позовом за захистом своїх законних прав та інтересів, про стягнення страхової виплати та пені, а також інфляційних втрат. Разом із позовом необхідно надати суду наступні докази:

  • доказ звернення до страхової компанії з вимогами виплати страхового відшкодування;
  • висновок експерта про заподіяну шкоду;
  • доказ підтвердження вини іншого учасника ДТП;
  • страховий поліс винної сторони;

Дотримуючись вищенаведених правил «спілкування» зі страховою компанією, які сприяють формуванню необхідної доказової бази, зокрема, про вчасне та належне повідомлення останньої щодо настання страхового випадку, судові рішення в більшості випадків будуть позитивними.

Замовити дзвінок

 ×